dinsdag, november 13, 2012

#begrotingstips

Men vroeg me, na mijn tweet over begrotingstip, of ik ook cijfermateriaal heb om mijn beweringen te staven.
Uiteraard heb ik dat,...

punt 1 - ontwikkelingshulp 

Allereerst is er mijn bewering dat men het kostenplaatje van de ontwikkelingshulp volledig kan doorrekenen aan de wapenhandel, het zijn immers deze 'bedrijven' die er voor zorgen dat er in Derde Wereldlanden zoveel ellende is niet?

In totaal was er in 2010 een 2.2 miljard euro aan ontwikkelinghulp.  Wanneer we enkel Afrika alleen nemen zouden we op een 960 mil. komen,... ik heb afgerond op 800 mil. om toch nog ruimte te laten voor B-fast noodhulp onder internationale vlag.

Dit zou om en bij de 800 miljoen opleveren:
bron: http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/statistisch_jaarboek_annuaire_statistique_2010_tcm314-66830.pdf

Let op! Deze uitgaven zouden door de staat worden voorgeschoten, en daarna gerecupereerd via een taks op de wapenhandel ...  het is niet zo dat we zouden stoppen met hulp verlenen uiteraard!
De wapenhandel was in 2011 (een minder jaar in opzichte van omzet) goed voor 200 miljoen euro winst (na belastingen, als ze die al betaalden),... da's een officieel cijfer uiteraard, waarbij de 'randprodukten' niet wordt meegerekend. De vergunningen op zich al om export en import in bepaalde landen mogelijk te maken lopen vaak in de tientellen miljarden euro's! bron: kifkif

punt 2 - dotaties aan koningshuis en religies afschaffen

Dotaties aan het koningshuis zijn in 2012 : 14.302.000 Euro, dit is slechts een klein deel van de echte kosten, de regie voor gebouwen en de beveiliging plus de entourage kosten ook geld. 
afgerond zou een afschaffing van deze dotaties 14 miljoen euro opleveren

De katholieke kerk krijgt om en bij de  580 miljoen per jaar... en de andere erkende religies samen een slordige 160 miljoen. Samen goed voor een dikke 750 miljoen (ik rond het af op 600).  

614 miljoen wanneer we de religies en de koning (en co) hun eigen boontjes laten doppen...
Met dat bedrag kan je al gauw een mooi infrastructuurwerk opstarten of enkele gaarkeukens voor de armen voor jaren runnen...

punt 3 - afschaffing van de VDAB en alle diensten daaromheen

Gezien de kritiek (al dan niet terecht) vanuit de bedrijfswereld dat de VDAB haar job niet doet en mensen verkeerd opleid... zou misschien een radicale maatregel kunnen genomen worden om heel deze tak een andere taak te geven: pure controle op de vrije markt-implementatie van deze taken.  Hiervoor heb je slechts enkele ambtenaren nodig, als onafhankelijk controle-orgaan.  (Vermits men daar toch nooit performantiecijfers bijhoudt kan ik me voorstellen dat er ineffciëntie zou kunnen zich voordoen:)

De bedoeling zou zijn om de bedrijfswereld zelf een tegenhanger van de vdab te laten bekostigen, en dit door te rekenen in een belastingsverlaging voor de deelnemende bedrijven.
Met andere woorden: we berekenen hoeveel VDAB elk bedrijf kost, en trekken dit van hun belastingen af,... in ruil gaan ze zelf met dit vrijgekomen geld een eigen dienst oprichten.

Deze vrije-markt tegenhanger van VDAB (en FOREM in Wallonië) zal dus beter werken, en onze arbeidsmarkt in sneltempo omvormen tot een kneedmachine voor de bedrijven.  (Ik sta hier zelf niet meteen voor te springen, maar het is maar een denkoefening).

De staat spaart hier alvast een leger ambtenaren en hun kosten mee uit ... concrete cijfers over de VDAB kosten waren nergens voorhande... ik durf hier zelfs niet naar gokken.  

-------------

Samen zouden deze maatregelen ruim 1,414 miljard opleveren qua besparing... wat meteen de begroting dicht voor 2012 (en ons vooral geld blijft besparen in de toekomst)

vrijdag, november 09, 2012

Amnestie voor politiek fatsoen?

Deze week rommelde er heel wat in het Belgische politiek landschap.  In stilte keurde men eerst de 'voorschotten' op de pensioenfondsen goed (dank u "socialist" DiRupo) en daarna kwam er soort van regen aan vroegtijdige Kertcadeau's.  Vooral de rijken in ons land kunnen van deze geschenkjes profiteren; men gaat een tweede keer een fiscale amnestie goedkeuren, men gaat Dexia holding een slordige 2.5 miljard euro toestoppen, en men gaat dan toch maar gèèn taks heffen op de meerwaarde op aandelen.

Om ook de socialisten in de regering iets te gunnen (buiten een guitige ronde premierschap) wil men ook een 'sociale amnestie' goedkeuren.  Zwartwerkers en andere kleine sociale fraudeurs zouden ook een regularisering kunnen aanvragen voor de inkomsten die ze niet aan hebben gegeven, naar analogie van de rijke families van ons land die "éénmalig" -ehem- hun zwart geld konden regulariseren (wit maken) voor een schamele 6% boete.

Laat me duidelijk zijn: ik ben tegen alle vormen van fraude,... en ben vooral kwaad omdat deze regering zich niet eens een van de kerntaken van een staat toeëigend: namelijk het strijden tegen corruptie en fraude!
Wanneer je je als staat op deze manier gewonnen geeft, kan je evengoed zeggen dat iedereen die een snelheidsboete heeft gekregen het afgelopen jaar, het geld krijgt teruggestort, ja je zou zelfs zo ver kunnen gaan om je gevangenisdeuren allemaal open te zetten en iedere gedetineerde nog 500 euro er bovenop te geven wanneer ze de benen nemen. Hip hoi! Amnestie voor ièdereen!  

Want een staat die het bij monde van haar regering, beu is om tegen fraude te strijden, kan evengoed ook stoppen met strijden tegen inbrekers, drugdealers, aanranders, moordenaars en belastingsontduikers. Hel, waarom zou je niet gewoon stoppen met eender welke vorm van ordehandhavind? Het bespraat je een hoop gezeur en geld niet?
Of die fraude nu komt van een naamloze buitenlander die zijn dopkaart niet correct invult, of van mijnheer CEO van een grote multinational die zijn aandeeltjes in het buitenland niet aan zou geven, je moet als staat blijven proberen deze vormen van diefstal t.o.v de eigen bevolking tegen te gaan!

Niets hiervan bij de regering DiRupo.  Men gaat gewoon door op het pad dat destijds werd ingeslagen. De eerste fiscale amnestie was éénmalig, zo kondigde men toen aan. Het bracht wel wat centen op voor de begroting van toen... dus men was tevreden (op korte termijn denken is al jaren hun specialiteit in de wetstraat).

Dat uitgerekend de SP.a en de PS deze maatregel mee goed heeft gekeurd is daarbij ook nog eens extra schandalig (en dan schrikt men er van dat de PVDA+ meer stemmen begint af te snoepen?!).
Een socialist die een wet goedkeurd waarbij de allerrijksten tegen een prikje hun op-de-rug-van-de-arbeider verdiende zwart geld kunnen witwassen is geen socialist, maar een rechts-democratische handpop zonder ruggengraat en met een verachtelijke zin om 'er bij' te horen.

Wat men WEL zou moeten goedkeuren is een fonds, gespekt met zwart geld en fraude geld, misdaadgeld,... en dat fonds zou een hele resem specialisten moeten in dienst nemen, die vet betaald worden, hoogwaardig en gespecialiseerd zijn om de fraude te bestijden en de roofbouw op de economie te stoppen!
- Deze maatregel zou zich snel terug verdienen en meteen ook een boel structurele problemen die we nu kennen oplossen op de arbeidsmarkt.

De SP.a heeft daar ook blijkbaar allemaal geen problemen mee, dat zwartwerk mensen een basisrecht onzegt, maar hen getelijk ook dwingt om te blijven zwartwerken is volgens de salonsossen geen structureel probleem, maar iets dat je kan oplossen met een 'sociale amnestie'.
Ga dat eens vertellen bij mensen die al maanden of jaren zonder werk zitten, hun uitkering zien dalen tot 'onleefbaar' en geen werk vinden, hoe hard ze ook zoeken?!
Misschien kan de SP.a ook een rondje amnestie uitvinden voor politiek fatsoen... al gaan ze daar dan zelf nooit van kunnen profiteren.

Ik spuw op de sp.a en haar amnestie-maatregelen, ik spuw op de OpenVLD die er knikkebollend bijzit terwijl ze eigenlijk voor de vrijheid en 'minder staat' zouden moeten vechten. Fiscale amnestie is iets dat enkel luie, ondaadkrachtige regerigen kunnen invoeren, bij gebrek aan inspiratie, durf en daadkracht.

Mijn voorspelling is de volgende: men kan zoveel maatrelgen nemen als men wil, maar in 2013 zal ons land een zeer zwart jaar tegemoedgaan. De werkloosheid gaat in no-time op 25% zitten en de koopkracht en bijhorende welvaart waar men zo tuk op is zal dan snel op apengapen liggen. Een en ander is trouwens een gevolg ook van de vertekende arbeidsmarkt en het niet-daarop aangepaste onderwijs (maar ja, daar is men al 20 jaar niet meer positief of structureeel mee bezig geweest).

Intussen slaapt men in de Wetstraat verder door... tot er een zwarte mars zal komen... alle mensen die jullie beu zijn (zoals ik) blijven niet braaf bloggen, tweeten en naar tv staren.... ooit komt de dag dat we met brandende fakkels voor jullie deur staan. Ooit komt de dag dat Leterme, Dehaene en heel de bende die nu aan de macht is, zich voor een rechtbank (of nog beter: volkstribunaal) moet verantwoorden voor hun uitverkoop en over-uitgebalanceerde stuurloze politiek die ons allemaal geld en levenkwaliteit kost!
zaterdag, november 03, 2012

unizo en het verdronken kalf

Allereerst wil ik melden dat ik àlle sympatie heb voor kleine zelfstandigen,... de overgrote meerderheid van hen zijn oprechte hardwerkende mensen die het in dit land zwaar te verduren krijgen, veel uren draaien en daar verdraaid hard voor moeten inboeten. Deze blogpost is vooral gericht tegen de Unizo actiemiddelen, en hun totaal gebrek aan inzicht en strijdlust.

De mensen van Unizo hebben met de  actie in mijn opinie laten zien hoezeer er iets foutloopt in deze economie (en de politieke beslissingen rond arbeid en ondernamerschap).
Maar ik vind de heren en dames van Unizo slecht geplaats om omtrend deze problematiek kritiek te geven, aan overheid, of anderen...
Ik leg even uit waarom:

De laatste dagen hebben de marketingmensen van Unizo er veel aan gedaan om hun tweede virtuele "betoging" aandacht te laten krijgen waar mogenlijk.  Het is iedere organisatie haar goed recht om haar eisen kracht bij te zetten en vooral om de bevolking over haar doen en laten te informeren.
Tot daar geen probleem.
Het probleem begint bij het door hen gekozen actiemiddel: een tweede klik-en-niets-doen campagne.  Meer nog, de webpagina zelf waar KMO's hun nep-strijdvaardigheid kunnen tonen, is verworden tot een platte reclame-campagne, waar advertentieruimte wordt gecreëerd voor de zogenaamd verontwaardigde bedrijven!

Klaar en duidelijk: je toont zogenaamd je verontwaardiging en jouw kleine zaak die eigenlijk aan het ten onder gaan is tenmidde deze markteconomie, kan nog even met naam en toenaam op een website verschijnen van Unizo -waaw- gratis reclame?!
Waarschijnlijk hoopt hier en daar nog een kruidenier, winkel met schoolgerij of klompenmaker op een beetje extra klanten, met dank aan Unizo, hun steun en toeverlaat.  Yeah right....

Ik verwijt hen vooral een gebrek aan strijdlust, inzicht en eerlijkheid.

Allereerst, de strijdlust van Unizo (en aanverwante organisaties) is onnoemelijk laag... wanneer een organisatie (zogenaamd omdat hun leden het "te druk" hebben en de welvaart niet in gevaar willen brengen) niet eens een èchte actie kunnen verzinnen buiten het klikken op een link op een website, dan kan je jezelf maar beter gewoon opheven als organisatie.
Je kan zo veel andere acties verzinnen! Waar is jullie zin om op te komen voor jullie rechten?
Uiteraard hebben de unizo mensen een pesthekel aan de typische acties waarbij verveelde mensen in vuilzakken van allerlei kleurencombinaties half Brussel bezet houden,... maar er zijn andere dingen die zeker KMO's kunnen doen.
Een paar voorbeelden: richt je pijlen op de Belgische overheid waar je zo tegen bent, richt je acties tegen de regering DiRupo ... enkele ideetjes:
- Laat je leden niets meer verkopen aan leden van deze regering... dat betekend concreet dat een minister in een broodjeszaak die aangesloten is bij Unizo steevast het antwoord krijgt: "voor u is alles uitverkocht mijnheer, juist gelijk gij met ons hebt gedaan".
- Staak het doorstorten van de BTW aan de zo verfoeide begov mensen? Wanneer je naar eigen zeggen, toch niet gerespecteerd wordt, kan je dan niet gewoon de gevolgen van de zogezegde toegevoegde waarde op je bil slaan? Als genoeg Unizo leden de BTW gewoon in hun zak zouden steken (of nog beter: in een grote pot gooien om daarmee de koopkracht van alleenstaande moeders te ondersteunen) dan zou dat al respect opleveren
- Nog een idee is om als Unizo gewoon alle leden te staken.. maar dan allemaal tegelijk.  De impact zou enorm zijn.

Maar neen, niets hiervan... men klikt op een link, en voelt zich trots omdat men zogenaam de economie steunt en de welvaart "niet in gevaar" brengt.  In realiteit zijn er vele KMO's die al lang het water aan de lippen voelen, en zelfs niet meer zouden kunnen actie voeren, ook al zouden ze willen.  De inkomsten zijn tè hard nodig. Misschien terecht, want zo voelen KMO'ers eens dezelfde hete adem in hun nek dan arbeiders en bedienden. In mijn opinie zitten jullie allemaal in hetzelfde schuitje.

Wat me meteen bij het gebrek aan inzicht brengt van Unizo.

Unizo had eigenlijk ZWAAR moeten protesteren zo'n 15 jaar terug. Toen al deze negatieve maatregelen die werden genomen toen tegenover 'de kleine zelfstandige' en aanverwante bedrijven. Eerst en vooral heeft de regering Dehaene ons land uitverkocht aan de EU. Hetgeen meteen tot gevolg had dat de meeste kleine zaken er in één klap enkele massaal grote concurrenten uit het buitenland bijkregen. Deze mastodonten konden met ongelijke middelen onze kleinhandel verpulveren en vernielen. In 10 jaar tijd warden de meeste detailhandels die geen topkwaliteit in een nichemarkt leverden, verdwenen en vervangen door middelmatige pulp uit het buitenland (naar analogie van de Standaard boekhandels die onze boekenwinkels hebben weggeveegd).

Unizo heeft in die periode (1991-1992) niets ondernomen tegen deze uitverkoop. In tegendeel, velen van hen stonden mee te juichen dat er eindleijk concurrentie mogenlijk was.
De regering Verhofstadt heeft deze regelingen verder uitgewerkt en verscherpt, waardoor uitgerekend de traditioneel liberaal stemmende KMO'ers bij wijze van spreken in hun aars genaaid werden, waar ze zelf bij stonden te lachen.

Hetgeen daarop volgde was het complete failliet van onze middenklasse en KMO markt.
Op enkele technologiebedrijven en nichemarkten na, schiet er van de traditionele winkeliers nog maar weinig over.  In sommige steden en gemeenten moet je al ver zoeken om nog een viswinkel of echte warme bakker te vinden bijvoorbeeld...
Unizo intussen, richt haar campagne tegen de werklozen, socialisten, de PS, DiRipo, en nog meer van dat fraais...  terwijl hun eigen gebrek aan inzicht enkele jaren terug de hoofdoorzaak is van de huidige toestand.

De zelfstandigen die deze petities ondertekenen zijn te zielig voor woorden,... ze kunnen geen vuist meer maken, hakken nog liever in elkaars marktaandeel, dan samen iets te proberen verwezenlijken.  En waarom niet sàmen met de arbeiders, bedienden en vakbonden trouwens?  Ah nee... liever niet. Zelfstandigen vechten graag alleen... samen met Unizo -die den wel een website gaan laten maken-. Te zielig.

Intussen zijn er grote multinationals die elke week andere kleine bedrijven innemen, platconcurreren op oneeerlijke manieren of gewoon uitkopen. En men staat er bij en kijkt er naar.

De eerlijkheid van Unizo is ook ver te zoeken, anders zou men deze strijd verbreden, niet alleen met de loonlast als argument, maar ook met de koopkracht als wapen! Dit doet men niet. De koopkracht (die alsmaar daalt en nog verder wordt ingedeukt dankzij de OpenVLD maatregelen om de werkloosheidsuitkeringen te verminderen!) kan hen geen fluit schelen.

De koopkracht daalt samen met de stijgende werkloosheid... en de enige echte motor van onze economie van weleer is een zieltogende organisatie die websites maakt en daar dan komt over opscheppen in de media.  Moest ik zelfstandige zijn, ik zou meteen mijn lidkaart in snippers opsturen naar de Unizo mensen, met de melding dat ik de komende week gewoon de winkel sluit en wel zal overleven op rijst en water. Kwestie van mijn eisen kracht bij te zetten.

Maar ik vermoed dat de meeste KMO'ers, deze avond eerst op de website van ikkomopstraat gaan klikken, dan kijken hoeveel 'medestanders' er zijn.... om vervolgens met hun gezin te gaan eten in een taverne in de buurt.  "Kwestie van de medestanders iets te gunnen".

Intussen maalt de internationale economie verder... en we weten allemaal wie daar de dure, kwaliteitsloze, met minimale openingsuren en minimum personeelsbezetting draaiende loosing-end vast heeft niet waar? (Juist ja,... u daar, die net een steak met pepersaus heeft besteld met een fluitjeswijn uit Duitsland die de lokale taverne u heeft verkocht als iets met een meerwaarde) vergeet geen btw-bonnetje te vragen hé.

Laat uw hoofdschotel uit de microgolf, opgewarmd door de Chinese hulpkok u intussen smaken bij de lokale zelfstandige.  En laat vooral uw belangen ter harte nemen door een marketing-geörienteerde fabrikant van domme websites (unizo). Koop misschien nog een burgermanifest van Verhofstad bij DeSleghte, voor op vakantie....

U mag op beide oren slapen, uw economie is in ---ehem- goede handen.

Of neem een steen, trek naar Brussel, gooi uw zaak dicht en DOE IETS.  Ik wil als werknemer of werkloze (eender wat ik ben wanneer u dit leest) zelfs meestappen uit sympathie!!!  Drop Unizo en doe iets!!!

PS: Ik eet vanavond kaakroketten van de Colruyt ... moest u twijfelen.