dinsdag, april 21, 2009

België heeft een censuur-firewall

Het is zover. Na enkele geruchten te hebben opgevangen meer dan drie maanden geleden, heeft men in België een heuse censuur-firewall opgericht. Een blokkage zeg maar, om u als burger, ervan te weerhouden site "pieppieppiep" te bezoeken.
Weldra staan we ook op http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship

Even toelichten in het kort (voor de mensen die te veel in de zon hebben gezeten)
- Providers als Scarlet (nu Belgacom) werden destijds verplicht om downloaders, filesharers en andere piraten te 'weren' van het sharen van materiaal. Deze providers konden dit technisch niet waarmaken. (uiteraard, het internet is niet gebouwd om aan de totale willekeur van de verschillende regeringen wereldwijd tegemoed te komen)
- Een bepaalde Hollandse website eigenaar (die ik overigens een komplete nitwit vind) richt een soort schandpaal op, genaamd "pieppieppiep" (of zoeits).
- De regering, bij monde van allerlei door verkiezingskoorsts geplaagde ministers komen allemaal op TV zeggen dat deze site illegaal is, en het vermelden van namen van overtreders van een wet ook niet mag online, of waar dan ook buiten in de officiële pers.
- 21 april 2009 gaat dan de Belgische Firewall online, die deze lasterlijke "pieppieppiep" moet afblokkeren voor alle Belgische gebruikers.

Tot daar de feiten in het kort.

Allereerst melden dat ik mezelf totaal niet wil inlaten met de discussie over het al dan niet legaal vermelden van namen van veroordeelden in welke soort zaken dan ook. Da's geheel voor de uitbater van die site en de staat om dat uit te vechten.
Het gaat hier echter over iets helemaal anders.

België heeft internationaal al een kwalijke (zeg maar gerust zorgwekkende) reputatie op gebied van internet-credibility. We zitten niet alleen met prijsafspraken tussen twee grote providers, maar ook met een nijpend te kort aan investeringen inzake ICT, komt daarbij dat we door de gebrekkige politiek van de heersers (belgacom en telenet) op een soort eiland leven waar er stevig moet worden betaald om de nodige peering en lijnen af te huren van buitenlandse providers. Gevolg voor de consument is, dat hij eigenlijk geen consument meer is maar een gewillig dier dat om het even wat moet aanvaarden wil hij een minimale service ontvangen. (Ok er zijn alternatieven, maar die bleken allemaal ofwel een maat voor niets, of gesaboteerd te worden door ehem ehemcom en ehemehemnet)

Het is danook zielig om te zien hoeveel tijd, geld en moeite men stopt in het censureren en blokkeren van bepaalde sites. Want dàt is het, censuur, niets meer of minder.

Een kwestie waar men zich (als het al moet van het regime) mijns inziens beter mee zou bezig houden wanneer de infrastructuur, prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en algemene tevredenheid over de dienstverlening in orde zou zijn. We staan qua prijs/kwaliteitsverhouding nergens op gebied van internet, op bepaalde buitenlandse forums en hang-outs worden Belgische IP's zelfs actief geblokkeerd aangezien we hier met download limieten zitten die de gebruiker tot een eenzame paria herleiden.

Terwijl het zo erg zielig is gesteld met onze internet-credibility gaat men uiteraard zich, naar Belgische gewoonte, bezighouden met onbenulligheden.
Een nationale firwall hoort thuis in Noord-Korea, Saoudi-Arabië of China, waar men wil voorkomen dat mensen met andere culturen, denkbeelden of idealen in contact komen via het het internet.
Een dergelijke firewall hoort niet thuis in een democratie en hoort al helemaal niet thuis in het rijtje van krampachtige wapens van de politie in strijd tegen wat dan ook.
De stap is makkelijk gezet (zeker voor de mensen met een te grote kepie en een te klein verstand die gewoon volgen wat de minister volgt, die op zijn beurt volgt wat zijn kabinetsmedewerkers leerden uit hetgeen ze dan weer hebben besteld bij studiebureau's die op hun beurt het gewoon bij elkaar harken via Google).

Wanneer men een site van overheidswege wil sluiten (waanzin, maar ok) dan zit er niets anders op dan tegen de uitbaters hiervan een klacht neer te leggen en deze te laten voorleggen voor een rechtbank, die wanner ze zouden veroordeeld worden een straf oplegt (deze kan omvatten dat de site moet gesloten worden of wat dan ook, destijds heeft men bepaalde hackers de straf opgelegd om bijvoorbeeld enkele jaren geen computer meer te gebruiken).

Niets van dat in ons landje van vleeskleurige leggings, verzuurde oudjes en dure providers.

In België, anno 2009, heeft men geen wetten hieromtrend (de ministers zijn waarschijnlijk te druk bezig geweest met kreeft te gaan eten met Leterme), bijgevolg heeft men ook geen poot om op te staan bij een eventueel onderzoek. Dus wat doet men? Men sluit een monsterverbond tussen de verschillende ISPs waarbij er een (slecht in elkaar gebokste) firewall wordt opgezet die de burgers de toegan moet ontzeggen tot site "pieppieppiep".

Wat is het volgende?
Misschien willen de heren ministers ook af van 'bepaalde politieke sites'? Waar nèt geen wettelijke basis voor is, maar waar iedereen wel van weet dat ze "fout zijn".
En wat met al die lastige kleine bloggers? (waar er effectief in Vlaanderen al een paar zijn moeten stoppen omdat ze werden 'lastig gevallen' door de overheid vanwege een bepaalde mening)
Of waarom geen site blokkeren die het heeft over gesjoemel bij de overheid? Of een site die uitlegt hoe je een schaap slacht, gratis met de trein kunt reizen, een bom maakt met tuinkruiden en een haperende Senseo?
Of misshien kan men die mooie firewall ook meteen laten controleren wie er zoals naar de site van zattevrienden surft tijdens de kantooruren via een IP addres van een ministerie (interessante gegevens lijkt me, gezien het aantal "leuke" mailtjes die ik af en toe per vergissing krijg van het ministerie van financiën). Om maar te zwijgen over kwalijke sektes en hun websites, ....
Een voorbeeld over hoe men denkt over deze materie:
Men wilde een tijdje terug ook de goksites aanpakken (en terecht me dunkt). Alleen de goksites die NIET van de Nationale Loterij waren uiteraard,... want die zijn ok, daar mag je verslaafd aan worden en veel geld achterlaten volgense de staat. Men kan meteen alle andere sites mee in de firewall stoppen. Samen met alle porno, forums, beltoonsites en fanclubs van allerlei debiele progeramma's op TV (ook verslavend en gevaarlijk voor de burgers).
Waarom sluit je niet meteen heel het internet af voor de Belgen? Dan heb je zeker terug meer kijkcijfers voor heruitzendingen van F.C de Debielen of kindertalentenjachten (ditlaatste mag blijkbaar wel volgens de kinderbeschermende ridders... raar maar waar dat kinderarbeid opeens wèl getollereerd wordt wanneer het meestal kortgerokt live op TV gebeurd, maar ik dwaal af)

Zulke firewall is het begin van een eindeloze polemiek.
Men had deze zaak gewoon op zijn beloop moeten laten. Geen haan had er naar gekraaid, en wat dan nog, .... alle geld zou men beter besteden aan nuttige dingen, slachtofferhulp, veiligheid, infrastructuur, technologie,... in plaats van dit land een te duur gecensureerd soort van internet te geven, met achterhaalde downloadlimieten en ongecontrolleerde oplichterpraktijken bij de grote providers.
Ik zeg niet dat iedereen zomaar om het even wat online mag zwieren zonder daar enige gevolgen van te dragen, een staat moet nu eenmaal tegen bepaalde gevaarlijke elementen optreden ter bescherming van de burgers. Of dat moet gebeuren met een stuk software dat iedereen's leven binnendringt en bekijkt is een heel andere vraag.
Ik denk van niet, informatieuitwisseling moet vrij zijn, meningsuiting ook.
Ik begrijp wat men wil doen, maar de methode waarop is gewoon lachwekkend en verkeerd.

Voor de mensen die deze firewall liever niet passeren, enkele tips:
1) Ga weg bij Belgacom of Telenet (niet zo makkelijk in dit "vrije" land)
2) Gebruik opendns.com
3) Gebruik proxy servers wanneer u dingen wil bezoeken die niet CD&V approved zijn :)

Meer info hier:
http://www.buzzsurf.com/surfatwork/
of
http://www.proxyway.com/www/bypass-firewall.html
of beetje creatief googlen met de termen : firewall, bypass, proxies, proxy judge

vrijdag, april 17, 2009

Gestapo-praktijken bij Dedecker, een analyse

Vandaag kwam Jean-Marie Dedecker opnieuw in het nieuws (een hobby van deze man). Deze keer gaat het over de vermeende gestapo-praktijken die JM toe zou gepast hebben op Karel De Gucht.

Op zich ben ik niet zo'n fan van JM als persoon, de redenen zijn bekend. Toch vind ik het fantastisch dat er eindelijk mensen in de politiek de taak van de onderzoeksjournalisten op zich beginnen nemen. Iets dat dringend nodig is.
Deze journalisten zijn diegenen die in een democratie de taak hebben om met de nodige persvrijheid, onderzoek te doen naar eventuele wantoestanden. Ze hebben danook toegang tot bepaalde dossiers die andere mensen niet hebben in hoofde van hun beroep.
Deze journalisten kunnen dus zoals in de jaren 70-80 (de gloriedagen van de schandaaljournalistiek) af en toe scoren door een groot dossier naar voren te brengen. Ik denk dan aan de onthullingen van de Morgen over politiek gesjoemel, de bende van Nijvel of de Agusta zaak. Ze doen dit jammer genoeg niet meer, of toch zeer zelden (en wanneer ze daar van hun politieke vriendjes de toestemmende knik van krijgen).

Ik begrijp LDD en JM wel, vermits er qua onderzoek dus bitter weinig gebeurt op TV en in de geschreven pers, moet er af en toe toch eens in de spreekwoordelijke stront geroerd worden. Desnoods door het inschakelen van privé detectives of geheime bronnen - op zich is dit GEEN Gestapo-praktijk zoals Karel De Gucht zei. Gestapo praktijken zijn iets heel anders, ... daar heb je lange leren jassen, een houten been en een revolver voor nodig.

Wanner je als minister iets te verbergen hebt, moet je kunnen ontmaskerd worden in het openbaar. Tegenwoordig is die kans echter gering. De journalisten zijn tegenwoordig meer bezig met het schoeisel van wielrenners, belabberde kunstprojecten van kenissen of de avonturen van verlopen zangers te verslaan.
Als ze al eens een onderzoek doen naar iets, is het meestal een ongevaarlijk onderwerp waar verder niemand enig belang bij heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste jaargang van het magazine Panarama van de VRT, waar het meestal kommer en kwel is qua harde journalistiek.

De LDD oprichter is echter van een ander kaliber. Ik geloof echt dat hij zulke zaken (die te hard stinken) oprecht wil onderzoeken en blootleggen, het lijkt me iemand die wanneer iemand anders nog maar verdacht ruikt, meteen er op springt. Op zich geen ongezond iets denk ik.
Jean-Marie kwam zich vandaag dan ook ZELF verdedigen in het magazine 'Terzake', je moet het maar durven, iets dat mijn respect voor hem toch deed stijgen.

Hij gaf de journalisten er van langs omdat ze zelf zulke onderzoeken niet deden, hoewel er zware aanwijzingen zijn van 'rare constructies'. Hij slaat hier de nagel op de kop uiteraard, niet hij, maar een journalist had dit moeten blootleggen.
Inderdaad, in dit land, ik zeg het en blijf het zeggen, zijn er nogal wat constructies opgezet om de totale uitverkoop te versnellen en vergemakkelijken. Terwijl iedereen toekijkt en zwijgt (dat zijn pas 'facsisitische praktijken', heren van de openVLD!)

Men verkoopt gebouwen, bedrijven, gronden en zelfs bepaalde delen van onze nutsvoorziening uit aan firma's die dit dan terug verhuren in een of andere vorm aan de bevolking.
Dit gebeurd niet enkel met gerechtsgebouwen, maar evengoed met de kabels die onze voorouders op hun kosten in de grond hebben laten leggen voor de TV distributie (nu voor 55% in handen van buitenlandse investeerders, met Belgische politici in de beheerraad).
Er zijn zelfs plannen om wegen, tunnels en andere verworvenheden uit te besteden.

Het is dan ook logisch dat iemand als Dedecker hier achteraan gaat.
De uitverkoop van ons land wordt gefinancierd door UW belastinggeld, verborgen onder allerlei buitenlandse financiële constructies om daarna terug in onze maag gesplitst te worden onder het mom van 'diensten'.
Eindelijk iemand die hier eens zijn tanden in zet!
Mocht het iemand geweest zijn van een andere partij had ik hier even goed een positieve commentaar op gegeven uiteraard, want zoals gezegd, ik mag de man in kwestie niet echt.
Maar dit overstijgt persoonlijke politieke voorkeuren, men MOET dringend (en liefst met terugwerkende kracht) ons land laten behouden wat het heeft opgebouwd in plaats van het 'lekker mondiaal' uit te verkopen.

Maar helaas, de journalisten zien hier liever een kans in om een politieke partij die ze niet tof vinden te bekladden, dan een kans om hun tanden eens te zetten in de totale Euro corruptie waar we in verzuipen.

Nog wat tips aand LDD: indien jullie toch zo graag onderzoeken doen naar onfrisse praktijken, hier zijn er nog een paar:
- De aanbestedingen van straatmeubilair in Antwerpen
- De te dure onnodige onderzoeken en studies naar de Lange Wapper brug
- De prijsafspraken tussen Belgacom en Telenet
- De heraanleg van de kaaien in Antwerpen (waar er een rondvraag schijnt geweest te zijn die niemand ooit gezien heeft)
- De foldertjes-laten-drukken politiek van Bert Anciaux
- De websites van Van Qickenborne (die nooit op iets trekken maar waarschijnlijk veel geld kosten)
- Onnodige wegenwerken
- Fortis (of is het normaal dat je na een week moet stoppen met onderzoeken?)
- De steun die KBC kreeg terwijl ze die eigenlijk niet nodig hadden
- Het feit dat heel Antwerpen te dunne niet kwalitatieve vuilniszakken koopt die duur zijn geproduceerd
- Het stemmen van een A-12 wet voor kleine industriezones, door Verhofstadt erdoor gedrukt terwijl hij zelf in de beheerraad zit van een pensioenfonds in Nederland die net op deze nieuwe plekken komen investeren.
- Belangenvermenging van zowat alle politici met dubbele jobs in het bedrijfsleven (Dehaene anyone?)
- De berekende nalatigheid van de Post (waar men weet dat het in 2011 toch gedaan is)

- .... en zo kunnen we nog uren doorgaan vrees ik.

vrijdag, april 03, 2009

1100 Miljard Dollar, een voorspelling

De G-20 top mag dan wel vriendelijk en vrolijk zijn verlopen volgens vele reportages en journalisten, ik heb zelf zo mijn twijfels bij wat er beslists is.
Eerst en vooral is het belangrijk om in te zien dat de crisis die we nu meemaken geen gewoon dipje is; het is een crisis die de fundamenten van het kapitalisme zelf aan het wankelen brengt.
Wanneer de hele economie, van Japan tot Amerika blijkt te hebben gedraaid op cijfers, opgeblazen waardelozen leningen en oplichting (want dat is het wanneer men waardeloze kredieten verstrekt EN verkoopt in een pakket aan nietsvermoedende beleggers).

De oorzaken zijn gekend, maar de remedies niet. Wanneer je er de vakliteratuur op naslaat kan je enkel maar vaststellen dat de geschiedenis zich herhaalt. Men blijft remedies tegen een crisis vinden die enkel op korte termijn helpen. Ik noem zoiets het “Mobutu-effect”. Waarbij het genoemde staatshoofd van het vroegere Zaïre (nu Congo) gewoon geld liet bijdrukken wanneer het land in slechte papieren zat. Met de nodige desastreuze gevolgen uiteraard.
Men leert niet bij, en waar men vroeger met Afrikaanse landen lachte, is men nu op internationaal vlak dezelfde "truuken van de foor" aan het toepassen. Men drukt dan wel fysiek geen geld bij deze keer, maar men gaat massale titanen-leningen aan bij de grootbanken om een hallucinant cijfer van 1100 miljard dollar in de wereldwijde economie te pompen.
Het ergste is dat tegelijkertijd men de fondsen aan het IMF verdievoudigd. Het IMF heeft in het verleden maar één ding gedaan; namelijk arme landen omgetoverd tot paradijzen voor industriëlen die er op een goedkope manier wilden ‘investeren’.
Normaal gezien moet een arm land dat in de problemen zit bij het IMF kunnen aankloppen om steun. Men krijgt deze enkel maar indien het land een soort van “business plan” vorlegd, waarbij ze bewijzen dat ze genoeg ruimte maken voor wat het IMF economische activiteiten noemt.

Het komt erop neer dat men op plekken zoals Manaos in Brazilië gewoon Westerse fabrieken neerpoot waar de mensen van de lokale dorpen en steden met zachte of harde dwang te werk gesteld worden (uitbuiting dus). Hun oorspronkelijke dorpen en steden worden ofwel platgewalst of omgevormd tot toeristische plekken (prostitutie zeg maar gerust).
Het IMF zijn niets meer dan de bloedhonden van het kapitalisme, die geld uitdelen aan door het systeem kapotgemaakte economieën in ruil voor gehoorzaamheid. Ze doen eigenlijk net hetzelfde dan de katholieke missionarissen destijds in Afrika: wanneer je stukjes uit de Bijbel kan opzeggen krijg je te eten. Bij het IMF vertaalt zich dat in: een fabriek mogen zetten met goedkope werkkrachten en je krijgt geld.

Dat men deze bloedhonden van het kapitalisme zo veel meer geld geeft EN tegelijk de arme landen plus de grootkapitalisten 1000 miljard geeft is ronduit een misdadige blunder te noemen. Een laatste stuiptrekking van een hebzuchtig systeem dat niet kan werken.
Wanneer kapitalisme zou werken hoeft het geen ‘regulering’ te hebben, dan zou alles zichzelf corrigeren met de nodige ups en downs.
Wanneer je zelf al moet gaan ingrijpen om gewoon de mensen nog een beetje deftig te laten leven is dit gewoon uit schrik voor wat er zou kunnen gebeuren wanneer ze op korte termijn geen cadeaus geven.
Het is natuurlijk duidelijk dat de leiders (in de eerste plaats van USA en UK) ten allen prijze willen vermijden dat er opstanden uitbreken bij werklozen en hongerige mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Men wil in het zadel blijven, men wil nog even het onderste uit de kan halen vooraleer het allemaal in elkaar stuikt.
Zo verschrikkelijk veel geld LENEN om de economie te steunen wereldwijd zal op lange termijn de doodsteek betekenen van het kapitalisme. Men zal de bende van de G20 top van 2009 het zeker niet in dank afnemen, binnen een vijf tot tien jaar zal men pas zien wat deze economische atoombom heeft aangericht.

Het einde van de globalisatie is in zicht, en het werd tijd. Een globale economie zoals die nu gedefiniëerd wordt kan niet verder werken. Tenzij men 1 wereldmunt uitvindt misschien, en dan nog zal de hebzucht ver de limieten van het kapitalisme blijven overschrijden.
Moest iedereen tevreden zijn met wat ze zich kunnen veroorloven zou er veel opgelost zijn, maar blijkbaar wil men vooral drie auto's voor de deur hebben staan om zich een hogere status aan te meten dan de buren die er "maar" twee hebben ofzo.

Hoeveel geld Obama en zijn vriendjes in maatpak ook in dat soort tactieken zal stoppen, op lange termijn geldt nog altijd dat de "pie doesn't get bigger". Ik ben benieuwd wat er het eerst uit zijn voegen barst: de bevolkingsgroeit of het kapitalisme ?

donderdag, april 02, 2009

bestetarief.be al plat na 5 min.

De website www.bestetarief.be (die de consument in België moete helpen kiezen voor een goedkoop abonnement voor breedband, telefonie of mobiele telefonie) lag al plat 5 min na de lancering.

Misschien hebben ze zelf ook een iets te goedkope provider gekozen voor hun hosting :)

Dank u Senator Q. Weer een mooi voorbeeld van hoe u enkel op basis cijfertjes en diagrammen beslissingen neemt zonder zelf iets te checken met enige kennis van zake.

traceroute + ping naar bestetarief.be :enEn na laaaaaaang wachten (zo'n 5 minuten) krijg je dan dit:of ditMooi knoeiwerk weerom van onze telecom "specialist". Zolang zijn iPhone maar toelaat om te surfen is't goed zekers? Bah! En maar studies bestellen en geld opmaken ondertussen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_Van_Quickenborne
http://www.bestetarief.be

PS: Wanneer je naar de goedkoopste provider zoekt, heb je meestal pech in België zolang Belgacom alle concurrentie saboteert, vervalst of lamlegt via misbruik van allerelei wetten, doe DAAR eerst iets aan Vincent Van Quickenborne, in plaats van amateuristische in elkaar geflanste websites te lanceren!!!.

Cijfers en migratie


Net als vissen die aan de hitte van de zon willen ontsnappen en lagere oorden opzoeken in een plas water, zo zit ook de migratie in elkaar. De migratie van mensen is er enkel en alleen omdat het 'niet fijn' is op de plek waar ze wonen. Dat kan om allerlei redenen zijn uiteraard, de meest voorkomende is de economische reden, maar ook oorlogen, hongersnood en politieke instabiliteit behoren tot de mogenlijkheden.
Wat er ook de reden van is, een migrant verlaat plek A om op plek B een beter leven op te bouwen. De globalisatie, en de ziekte van het 'iedereen heeft recht op alles' heeft deze migratie alleen nog makkelijker en uitgebreider gemaakt. De toenemende bevolking (zo'n 170 000 per dag!) speelt uiteraard ook mee als versneller van dit fenomeen.

Wanneer we naar België kijken zien we de volgende cijfers (net bekend gemaakt door de bevoegde instanties).
In 2007 kwamen er (officieel dan toch) 100.000 mensen bij, tegenover 45.000 die het land verlieten.
Wanneer we deze cijfers even van naderbij bekijken heb ik zwaar de indruk dat er vooral Europese (of nieuwe-Europeanen, alias Oostblokkers) en gezins-hereniging de oorzaak zijn van deze intake van migranten.
Dat deze mensen welkom zijn in een open democratie is normaal, en daar mag je wanneer je politiek correct wil blijven niets over verkeerd zeggen. Wat wel vreemd is, is dat er gèèn studies, info of vragen worden gesteld over de emigranten.

Wanneer mensen zich officieel laten uitschrijven in België (velen zullen dit ook gewoon zonder de hele papierwinkel doen en gewoon vertrekken zonder meer trouwens) dan betekent dit meestal dat het actieve mensen waren. Mensen die het bijvoorbeeld niet meer verantwoord vinden om veel belastingen te betalen en zo goed als niets terug te krijgen. De nieuwe burger zeg maar, die zichzelf als een consument ziet en niet als inwoner van een land. Als consument heb je in België dus een lage prijs-kwaliteit verhouding. Je betaalt enorm veel, en krijgt heel weinig terug.

Misschien is het de moeite dat een parlementslid (hallo oppositie?) eens een paar vragen hierover stelt. Want wat ik vermoed is dat er ondernemende, werkende actieve Belgen (van welke origine dan ook) UIT dit land vluchten om plaats te maken voor een groter aantal IN komende "profiteurs". Met profiteurs bedoel ik in dit geval mensen die naar hier komen om hun levensstandaard op te krikken door hier gewoon aanwezig te zijn. Uiteraard zitten hier ook eerlijke hardwerkdende mensen tussen of mensen die ons land tof vinden (zoals sommige Nederlanders).
Ik zou eens willen weten waarom die emigranten het hier opstappen, wie ze zijn, wat ze deden, waar ze naartoe gaan en vooral wat voor profiel mensen er hun plaats opvullen. Misschien durft men dit niet goed te onderzoeken, want de conclusie zou wel eens onthutsend kunnen zijn, namelijk dat ons land doodbloedt.
Denk daar maar aan wanneer u weer met een vlaamse of belgische vlag staat te zwaaien op een evenement. U bent straks in de minderheid. Met een land van elf miljoen inwoners waar er nog maar een fractie werkt, Nederlands spreekt en zich Vlaming of Belg voelt.

Mijn persoonlijke mening is dat alle migratie moet stoppen, zoals in als uit. Wanneer het hier niet naar je zin is, zal je toch hier moeten blijven om het helpen beter te maken, in plaats van te vluchten. In andere landen zou men dat ook beter doen denk ik.


Links:
http://www.meta.fgov.be/defaultTab.aspx?id=370
http://www.diversiteit.be/
http://www.iomlondon.org/